gesprekken en lezingen

The Radical Inclusive City - talks

werpt een geheel andere blik op de stad van de toekomst

De huidige dynamiek van klimaatverandering en ecologische verschraling, legt een enorme druk op ons stedelijke landschap. Dit vraagt om een radicaal andere benadering van stadsontwerp.
De stad, haar bewoners, en de stadsecologie lijden onder temperatuurstijging, droogte, zeespiegelstijging, en bodemdaling. Het verder klimaat- en toekomstbestendig maken van onze steden is een noodzaak en vergt meer dan natuurinclusief denken en handelen.

Tijdens deze avond kijken we met ontwerpers, architecten, kunstenaars, filosofen, activisten, ecologen, en stedenbouwkundigen door een andere bril naar de uitdagingen van stedelijke ontwikkeling. We identificeren nieuwe stappen en duiken dieper in de beschikbare tools die ons kunnen helpen de stedelijke ecologie beter te begrijpen en ingrijpend kunnen versterken.

Sprekers zijn: Glenn Albrecht (filosoof/ activist), Theun Karelse (kunstenaar), Restor.Eco / Mick Santos, Green Quays / Harold van den Broek (landschapsarchitect), Cruydt-Hoeck / Jojanneke Bijkerk en Jasper Helpmantel.

Moderator: Bahram Sadeghi

Datum: Donderdag 7 december 2023
Tijd: 20.00u - 22.00u
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Toegang: gratis, reserveren verplicht

Download het persbericht.

foto: Big as Plates # Karin (Norway 2019) © Karoline Hjorth & Riitta Ikonen

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang updates en meer

Ik stem in dat mijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet mogen worden gebruikt.