Vacancy in Dutch only as we’re looking for native speaking candidates.

___Transnatural representeert een rijke cultuur waarin de mens, technologie en natuur samenwerken en versmelten. Baanbrekende ideeën en werken in kunst en design staan centraal, gedreven door verbeelding, experiment en innovatie. Tentoonstellingen, showcases, lezingen en workshops vormen de basis van de programmering. Jaarlijks ontvangen we tussen de 35.000 – 40.000 bezoekers en genereren een aanzienlijk mediabereik.

In 2019 kiezen we voor langdurende, groeiende formats die aan een divers publiek wordt getoond in binnen- en buitenland. De ontwikkeling van werk van deelnemers staat centraal, naast interdisciplinair onderzoek in de werkvelden, experiment en  presentaties aan een breder publiek. We intensiveren communicatie over en documentatie van de activiteiten.

Transnatural werkt samen met diverse culturele instituten als EYE filmmuseum, Dutch Design Week en Grand Hornu , Centre d’innovation et de Design (museum België), en festivals als Oerol en Into the Great Wide Open.

Twee relatief brede thematische lijnen vormen de leidraad en geleidelijk worden versmald. De overkoepelende thematiek veronderstelt een sterk genetwerkte eenheid van Mens, Machine en Natuur. Deze verbindingen, zijn in staat onze ecologie te herstellen, in balans te houden en alternatieven te bieden voor waterproblematiek en grondstoffen schaarste, de thematische lijnen in de komende twee jaren.

Het eerste programma – In The Age of the Post-Drought – staat in het teken van de wereldwijde waterproblematiek. Het daarop aansluitende thema – The Unknown Mine Zone – onderzoekt het komende tijdperk van eindigheid van grondstoffen, en het aandragen van houdbare alternatieven voor de toekomst. The Unknown Mine Zone kijkt ook naar herstel van gebieden die onder druk traditioneel winnen zijn verwoest. De programma’s gaan in verschillende samenstellingen op tour naar festivals en musea.

De programmamaker

De programmamaker kan zich uitstekend bewegen binnen de beschreven thematische lijnen en draagt zorg voor de (door-) ontwikkeling en uitwerking van het programma; van selectie tot presentatie. Er wordt in dit proces nauw samengewerkt met het programmateam en de deelnemers. Het programmateam bestaat uit de hoofdcurator en gastcurator. De gastcurator betreft in dit geval een deelnemer, die centraal wordt gesteld in een de aanzet van de programma activiteit.

De programmamaker is bekend met hedendaagse ontwikkelingen in kunst, design en wetenschap en weet uiteenlopende disciplines en stromingen feilloos te combineren en verbinden. Het signaleren van talent is ook essentieel. De programmamaker weet naast deelnemers ook de partners te (ver)binden die het geheel naar een ander en voorbeeld stellend niveau tillen.

Taken

De programmaker:

– verricht onderzoek en beweegt zich actief in het veld;
– cureert de programma’s i.s.m. het programmateam;
– onderhoudt contacten met deelnemers;
– voert redactionele werkzaamheden uit (NL/ENG);
– schrijft curatorial statements;
– beheert het programma budget;
– vertaalt presentaties naar vormgeving (i.s.m. vormgevers);
– heeft gevoel voor inrichting en detail;
– beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitmuntend;
– beschikt over een sterk netwerk van makers en denkers in Nederland (en bij voorkeur in het buitenland);
– is zelfstandig werkzaam en flexibel inzetbaar.

Wij bieden een passende vergoeding op uur- of projectbasis aan de hand van inspanning en ervaring.

Geinteresseerd? Stuur dan je sollicitatiebrief met korte motivatie en C.V. voor 5 december 2018 naar Arjen Bangma, arjen{at}transnatural.org. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen via 020 7740862 (ma t/m vrij).